VALSTS INFORMĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRS
Reģistrēto sistēmu saraksts
Normatīvie akti

Valsts informācijas sistēma ir strukturizēts informācijas tehnoloģiju un datu bāzu kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta valsts funkciju izpildei nepieciešamās informācijas ierosināšana, radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, izmantošana un iznīcināšana.

Valsts informācijas sistēmu reģistrs nodrošina iespēju jebkuram interesentam vienkopus iegūt informāciju par valsts informācijas sistēmām

Valsts informācijas sistēmu reģistra pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.