VALSTS INFORMĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRS
Reģistrēto sistēmu saraksts
Normatīvie akti
Nosaukums Pārzinis Augstākā iestāde
"Bīstamo iekārtu reģistrs" Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Ekonomikas ministrija
"ERRU (European Register for Road Transport Undertakings) reģistrs" Valsts SIA „Autotransporta direkcija” Satiksmes ministrija
„Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēma” Tieslietu ministrija Tieslietu ministrija
Administratīvo un kriminālo lietu informācijas sistēma (AKLIS) Nodrošinājuma valsts aģentūra Iekšlietu ministrija
Adopcijas reģistrs Labklājības ministrija Labklājības ministrija
Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma (EMCS) Valsts ieņēmumu dienests Finanšu ministrija
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma Valsts zemes dienests Tieslietu ministrija
Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs Slimību profilakses un kontroles centrs Veselības ministrija
Ārstniecības iestāžu reģistrs Veselības inspekcija Veselības ministrija
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs Veselības inspekcija Veselības ministrija
Atlīdzības (par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos) izmaksu reģistrs Dabas aizsardzības pārvalde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atrašanās vietas informācijas datubāze Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs Iekšlietu ministrija
Audita atbalsta informācijas sistēma Valsts ieņēmumu dienests Finanšu ministrija
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālā datubāze Valsts zemes dienests Tieslietu ministrija
Automatizētā ložu čaulu identifikācijas sistēma (ALCIS) Valsts policija Iekšlietu ministrija
Automatizētā pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēma (AFIS) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs Iekšlietu ministrija
Autopārvadātāju informatīvā datu bāze Valsts SIA „Autotransporta direkcija” Satiksmes ministrija
Bērnu un jauniešu nometņu vadītājiem izsniegto apliecību datubāze Valsts izglītības satura centrs Izglītības un zinātnes ministrija
Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēma Nodarbinātības valsts aģentūra Labklājības ministrija
Bibliotēku informācijas sistēma ALEPH500 Kultūras informācijas sistēmu centrs Kultūras ministrija
 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9