VALSTS INFORMĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRS
Reģistrēto sistēmu saraksts
Normatīvie akti
Pārzinis: Ārlietu ministrija - Augstākā iestāde: Ārlietu ministrija
Konsulārais reģistrs
Pārzinis: Būvniecības valsts kontroles birojs - Augstākā iestāde: Ekonomikas ministrija
Būvniecības informācijas sistēma
Pārzinis: Ceļu satiksmes drošības direkcija - Augstākā iestāde: Satiksmes ministrija
Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības reģistrs
Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs
Pārzinis: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra - Augstākā iestāde: Finanšu ministrija
Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma 2014.-2020. gadam
Pārzinis: Centrālā vēlēšanu komisija - Augstākā iestāde: Centrālā vēlēšanu komisija
Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām
Parakstu vākšanas sistēma (PVS)
Pārzinis: Dabas aizsardzības pārvalde - Augstākā iestāde: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atlīdzības (par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos) izmaksu reģistrs
Dabas datu pārvaldības sistēma "OZOLS"
Pārzinis: Datu valsts inspekcija - Augstākā iestāde: Tieslietu ministrija
Ekspertu, kam ir tiesības veikt sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošību pārbaudes, saraksts
Personas datu apstrādes uzraudzības informācijas sistēma
Uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrs
Pārzinis: Drošības policija - Augstākā iestāde: Iekšlietu ministrija
Gaisa kuģu pasažieru datu reģistrs
Pārzinis: Ekonomikas ministrija - Augstākā iestāde: Ekonomikas ministrija
Naftas produktu informācijas sistēma NAPRO
Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāze (TATO)
Pārzinis: Finanšu ministrija - Augstākā iestāde: Finanšu ministrija
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēma
Pārzinis: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs - Augstākā iestāde: Iekšlietu ministrija
Atrašanās vietas informācijas datubāze
Automatizētā pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēma (AFIS)
Biometrijas datu apstrādes sistēma
 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9