VALSTS INFORMĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRS
Reģistrēto sistēmu saraksts
Normatīvie akti
Turētājs: Ārlietu ministrija
Konsulārais reģistrs
Turētājs: Biedrība „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija”
Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs
Turētājs: Būvniecības valsts kontroles birojs
Būvniecības informācijas sistēma
Turētājs: Ceļu satiksmes drošības direkcija
Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības reģistrs
Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs
Turētājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma 2014.-2020. gadam
Turētājs: Centrālā vēlēšanu komisija
Parakstu vākšanas sistēma (PVS)
Turētājs: Dabas aizsardzības pārvalde
Atlīdzības (par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos) izmaksu reģistrs
Dabas datu pārvaldības sistēma "OZOLS"
Turētājs: Datu valsts inspekcija
Ekspertu, kam ir tiesības veikt sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošību pārbaudes, saraksts
Personas datu apstrādes uzraudzības informācijas sistēma
Uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrs
Turētājs: Drošības policija
Gaisa kuģu pasažieru datu reģistrs
Turētājs: Ekonomikas ministrija
Naftas produktu informācijas sistēma NAPRO
Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāze (TATO)
Turētājs: Finanšu ministrija
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēma
Vienotā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēma
Turētājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Administratīvo un kriminālo lietu informācijas sistēma (AKLIS)
Atrašanās vietas informācijas datubāze
 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9